“OZD Salaris administratie ontzorgt”

Uw medewerkers zijn van groot belang voor uw organisatie. Ze bepalen mede de groei en veerkracht van uw bedrijf. Het is dus belangrijk om uw personeels- en salarisadministratie goed te regelen. Door veranderende wet- en regelgeving, omtrent lonen en salarissen, is het steeds lastiger om de loonadministratie zelf te doen. Daarnaast gaat het
u ook meer tijd kosten als u groeit en meer personeel heeft. 

Salarisverwerking is een specialisme geworden en niet iets om er even bij te doen. OZD Salaris neemt u deze werkzaamheden graag uit handen. Wij hebben de
specialisten in dienst die uw salarisadministratie kunnen doen. Hierdoor kunt u zich op andere belangrijke zaken richten.

SALARISVERWERKING EEN DRUK OP DE KNOP?

De salarisverwerking is niet een kwestie van een druk op de knop. Er dient rekening gehouden te worden met fiscale en
sociale wetgeving. Maar ook met CAO- en arbeidsrechtelijke zaken.

Uw werknemers moeten er blind op kunnen vertrouwen dat hun salarisstrook correct is en op tijd verwerkt wordt. Het
niet tijdig doorvoeren van de salarissen door tijdgebrek of door het uitvallen van uw salarisadministrateur, kan zorgen
voor een breuk in het vertrouwen bij uw medewerkers.

Onze specialisten zijn pro-actief en adviseren u over eventuele kansen en mogelijkheden op het gebied van loonbelasting en sociale verzekeringen. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld cafetariamodellen of autoregelingen. Onze salarisadministrateurs weten welke besparingen u kunt realiseren op het gebied van loonheffingen. Of welke risico’s u loopt wanneer fiscale en sociale wetten niet juist worden toegepast. Zowel voor de besparingen als de risico’s geldt dat een klein bedrag vermenigvuldigd moet worden met het aantal personeelsleden. Hierdoor kan iets kleins alsnog een groot bedrag worden. 

OZD SALARIS ZORGT VOOR:

  • Kwaliteit door jarenlange ervaring en kennis
  • Rust door deskundige arbeidsverlichting
  • Zekerheid en continuïteit door professionele service
  • Besparing op tijd en kosten door efficiëntie

Start nu met de focus op de mensen in plaats van de rompslomp!

Afsrpaak maken

OZD SALARIS HOE WERKEN WIJ:

Wij kunnen op verschillende manieren uw loonadministratie verzorgen. U kunt zelf de gegevens van werknemers invoeren en eenvoudig wijzigingen doorvoeren. Wij controleren de ingevoerde gegevens en zorgen dat alles is afgestemd
op actuele wet- en regelgeving. De maandelijkse gegevens ontvangt u digitaal, denk aan de loonstroken, aangifte loonheffing, loonjournaal-posten en een betaalbestand voor de lonen. U bepaalt vervolgens zelf of u dit digitaal of op papier
naar werknemers stuurt. De salarisstroken zijn direct voor u beschikbaar.

Maar u kunt ook uw gehele personeelsadministratie aan ons uitbesteden. Wij kunnen u helpen met werkzaamheden of
deskundig advies op het gebied van personeelsadministratie zoals:

  • Registratie van medewerkers bij instanties (zoals pensioen, verzekeringen, etc.)
  • Opstellen van arbeidscontracten
  • Advisering omtrent CAO-regelgeving
  • Advisering bij verzekeringen omtrent personeel, ziekte etc.
  • Advisering bij functionerings- en beoordelingssystemen
  • Verzorging van ziek- en betermeldingen (alleen i.c.m. onze arbo-dienstverlening
ARBODIENST

WAAROM OZD SALARIS?

Wij snappen dat u uw salarisadministratie goed geregeld wilt hebben, maar wij snappen ook dat dit niet uw expertise is of er de tijd voor heeft. Dit hebben wij bij veel bedrijven gezien en zo zijn wij ook tot ons dienstenpakket gekomen. Hoe kunt u deze zaken goed regelen zonder hoge kosten. Dat uw personeelsadministratie en loonadministratie goed geregeld zijn en flexibel is waar nodig. Bij OZD Salaris houden wij van logisch en slim werken. Dat loont!

Door uw salarisverwerking uit handen te geven aan onze salarisadministrateurs, creëert u rust zodat u weer tijd heeft om aan andere dingen te werken. U kunt bij ons rekenen op een persoonlijke aanpak, waarin slim wordt meegedacht. De kosten van het uitbesteden van uw salarisadministratie zijn minimaal ten opzichte van de baten. Bedenk wat u allemaal kunt doen in de tijd die u bespaart door niet overal zelf meer van op de hoogte te hoeven zijn, zelf de loonstroken te verwerken of de afdrachten van de loonheffingen te controleren.

KRACHTEN BUNDELEN VAN PERSONEEL EN SALARISADMINISTRATIE SPECIALISTEN

Binnen OZD bieden wij ook andere diensten aan. Hiertoe bent u absoluut niet verplicht maar het biedt wel kansen en rust. Onze salarisadministrateurs en -adviseurs worden dan bijgestaan door specialisten op het gebied van ziekteverzuim, arbodienstverlening, arbeidsrecht, loonbelasting/sociale verzekeringen en HR. Zo bieden wij een totaalservice op het gebied van personeel en salarissen.

Een heel groot voordeel van samenwerken met OZD Personeel is dat wij de kennis en informatie binnen onze organisatie kunnen delen en bundelen. Dit betekent dat wanneer een werknemer ziek wordt, wij kunnen samenwerken met gekwalificeerde collega’s met specialismen op die gebieden. Hierdoor kunnen wij snel schakelen en problemen voorkomen bij langdurige ziekte, re-integratie etc.

Verzuim
consultancy

Leer ons kennen

Zoals u ziet kunnen wij u geheel ontzorgen op het gebied van uw personeel. Wij kunnen de zorg die u heeft om uw personeel grotendeels overnemen. Heeft u vragen? Neem contact met ons op. 
OZD Salaris: verlaagt administratie, verhoogt gemak!