“OZD Inkomen ontzorgt”

Gezond en veerkrachtig ondernemerschap met de verzekeringen, het financieel risicomanagement en het WIA casemanagement van OZD Inkomen.

OZD Inkomen VERZEKERINGEN RISICOMANAGEMENT

Binnen goed risicomanagement vormen de verzekeringen het sluitstuk. De vraag is daarbij welke risico’s door het bedrijf kunnen worden gemanaged en welke risico’s moeten worden overgedragen.

Verzekeren is niets anders dan risico’s overdragen op een derde partij tegen het betalen van een premie. In Nederland is dit een streng gereguleerde industrie en mag dit risico alleen worden overgedragen aan verzekeringsmaatschappijen.

OZD Inkomen richt zich uitsluiten op Inkomensverzekeringen. Hierbij kunnen we onderscheid maken tussen werkgevers- en werknemersverzekeringen.

OZD INKOMEN VOORDELEN:

  • Omdat wij ons concentreren op deze verzekeringen zijn wij geen generalisten maar specialisten.

  • Wij adviseren en bemiddelen niet in zakelijke schadeverzekeringen of particuliere verzekeringen in het algemeen.

  • Als specialist gebruiken we onze kennis voor het leggen van verbanden naar risicomanagement op het gebied van arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden.

Start nu met de focus op de mensen in plaats van de rompslomp!

WIA CASEMANAGEMENT HOE WERKEN WIJ:

Wij borgen uw processen om de administratie bij te houden van uw arbeidsongeschikte (ex)-werknemers. En daarmee om ook in de tien jaar na de loondoorbetalingsverplichting de regie te blijven voeren over deze verzuimdossiers.

U heeft daarmee controle op de uitkeringssoort van de (ex)-werknemer of dat er een herkeuring moet worden aangevraagd.

Deze dienstverlening koppelen we aan een verplichte WGA-ERD verzekering. De verplichting geldt vanuit de overheid die geen risico wil nemen dat bedrijven de uitkeringen niet kunnen betalen aan hun (ex)-werknemers.

Deze WGA-ERD verzekering kan beduidend lager dan de verschuldigde premie aan het UWV. Voor meer informatie kunt u natuurlijk contact met ons opnemen.

FINANCIEEL RISICOMANAGEMENT

De financiële risico’s van een onderneming op het gebied van Personeel en Inkomen zijn groot. Het is dus van belang dat u in beeld hebt wat de risico’s zijn voor uw onderneming.

Bij de risico’s van verzuim is het publieke bestel (UWV) niet altijd de beste oplossing. Wij kunnen deze risico’s kwalificeren en via een rapportage duidelijk maken of er alternatieven zijn.

Grote risico’s kunnen ontstaan bij het overnemen van een andere organisatie. In hoeverre heeft het verzuim, ook in de achterliggende 10 jaar, effect op de werkgeverspremies en de werknemerspremies. Deze risico’s kunnen in de tienduizenden euro’s lopen.

Financiële risico’s zijn sterk verbonden aan werkprocessen binnen uw organisatie. Wordt het verzuim adequaat aangepakt, zijn de rollen duidelijk wie er verantwoordelijk is voor verzuim of worden de juiste subsidies benut bij het aannemen van nieuwe medewerkers? Ook deze processen kunnen wij beoordelen.

Hiervoor inventariseren wij eerst de risico’s.

KRACHTEN BUNDELEN VAN PERSONEEL EN SALARISADMINISTRATIE SPECIALISTEN

Binnen OZD bieden wij ook andere diensten aan. Hiertoe bent u absoluut niet verplicht maar het biedt wel kansen en rust. Onze salarisadministrateurs en -adviseurs worden dan bijgestaan door specialisten op het gebied van ziekteverzuim, arbodienstverlening, arbeidsrecht, loonbelasting/sociale verzekeringen en HR. Zo bieden wij een totaalservice op het gebied van personeel en salarissen.

Een heel groot voordeel van samenwerken met OZD Personeel is dat wij de kennis en informatie binnen onze organisatie kunnen delen en bundelen. Dit betekent dat wanneer een werknemer ziek wordt, wij kunnen samenwerken met gekwalificeerde collega’s met specialismen op die gebieden. Hierdoor kunnen wij snel schakelen en problemen voorkomen bij langdurige ziekte, re-integratie etc.

Verzuim
consultancy

Leer ons kennen

OZD Inkomen brengt uw risico’s in kaart.
Meer weten wat in uw situatie het beste is?
Neem vrijblijvend contact met ons op!

OZD Inkomen: brengt risico’s in kaart en zorgt voor oplossingen!