“OZD Arbo verlaagt verzuim, verhoogt vitaliteit”

Verzuim komt in ieder bedrijf voor. Maar hoe ziek is een werknemer echt? Iets minder dan 50% is echt ziek en kan echt niet werken. De rest heeft zijn of haar dag niet, maar
zou wel kunnen werken en een klein percentage maakt er misbruik van en heeft andere plannen. De meeste kosten voor het kort verzuim zijn te overzien. Dit verandert wanneer een werknemer zich vaak of langdurig ziek meldt. De kosten lopen dan al snel op. Naast het salaris dat doorbetaald moet worden komen ook kosten voor eventueel
extra vervangend personeel en de administratieve rompslomp.

Wij snappen dat u het ziekteverzuim van uw medewerkers zoveel mogelijk wilt beperken of voorkomen. Maar hoe pakt u dit aan? Vooral wanneer u het gevoel
heeft dat dingen niet helemaal kloppen, als een werknemer zich vaker ziek meldt of neerslachtig overkomt. 

VERZUIM BEPERKEN

Als werkgever of als leidinggevende speelt u een belangrijke rol in het verlagen en voorkomen van verzuim. Gelukkig
hoeft u hier niet alleen in te staan. Bij Ontzorgdesk hebben wij verschillende arbo-specialisten die u helpen het verzuim binnen uw bedrijf zoveel mogelijk te beperken.

Ontzorgdesk als uw arbodienst is een betrokken arbodienst die snel kan schakelen bij verzuim. Wij ontzorgen, we
denken actief met u mee en u heeft persoonlijk contact. Zo weet u bij ons wie uw casemanager verzuim en uw bedrijfsarts zijn. Beiden zijn uw directe contactpersonen en zorgen ervoor dat u op de hoogte blijft. Dit zorgt voor een kort verzuim of versnelt het re-integratieproces. Hierdoor worden uw verzuimkosten verlaagd.

VERZUIMBEGELEIDING VAN ONTZORGDESK

Onze verzuimbegeleiding is gebaseerd op 3 pijlers:

1 Verzuimbegeleiding
2 Verzuimpreventie
3 Financieel Risicomanagement

VERZUIMBEGELEIDING ONTZORGDESK

Onze arbodienst gaat verder dan alleen de begeleiding van een zieke werknemer. Bij een verzuim spelen er vaak juridische zaken mee met betrekking tot de arbeidsovereenkomst. Een werkgever loopt grote financiële risico’s tijdens het verzuim.

Onze casemanagers maken gebruik van ons netwerk van specialisten zoals arbeidsdeskundigen, arbeidspsychologen,
re-integratiespecialisten en arbeidsjuristen. Hiermee kunnen we u van begin tot eind ondersteunen.

VERZUIMPREVENTIE ADVIES

Als werkgever of als leidinggevende speelt u een belangrijke rol in het verlagen en voorkomen van verzuim. Gelukkig
hoeft u hier niet alleen in te staan. Bij Ontzorgdesk hebben wij verschillende arbo-specialisten die u helpen het verzuim binnen uw bedrijf zoveel mogelijk te beperken.

Ontzorgdesk als uw arbodienst is een betrokken arbodienst die snel kan schakelen bij verzuim. Wij ontzorgen, we
denken actief met u mee en u heeft persoonlijk contact. Zo weet u bij ons wie uw casemanager verzuim en uw bedrijfsarts zijn. Beiden zijn uw directe contactpersonen en zorgen ervoor dat u op de hoogte blijft. Dit zorgt voor een kort verzuim of versnelt het re-integratieproces. Hierdoor worden uw verzuimkosten verlaagd.

FINANCIEEL RISICOMANAGEMENT

Heeft u duidelijk in beeld welke financiële risico’s u als werkgever loopt? Bij verzuim is het publieke bestel (UWV) niet
altijd de beste oplossing voor de financiële risico’s. Naast de RIE kunnen wij ook uw processen beoordelen met betrekking tot de financiële risico’s die uw organisatie loopt door langdurig verzuim.

De kosten van een WGA-uitkering worden 10 jaar lang aan uw bedrijf toegerekend door het UWV. In dat licht worden bepaalde bedrijfsprocessen belangrijk zoals:

  • Verwerken UWV-beschikkingen
  • Bezwaar- en beroepsprocedures WGA-uitkeringen
  • Uitvragen SFB-status
  • Beschikkingen Werkhervattingskas (Whk)

We kunnen u op grond van deze laatste beschikking van de belastingdienst ook alternatieven adviseren. Zo krijgt u eenarbodienst die u bij alle facetten ondersteunt, ontzorgt en u persoonlijk op de hoogte houdt.

EEN ARBODIENST DIE ONTZORGT ZOALS U WILT

Wij bieden meerdere mogelijkheden om u te ontzorgen. Wij kunnen direct vanaf het begin een verzuimdossier voor u oppakken, maar wij kunnen ook later in het traject ingeschakeld worden. Uw persoonlijke casemanager staat voor u klaar bij vragen over verzuim. Heeft u een laag verzuim, kies dan voor ons lage instaptarief. Ook kunt u kiezen voor direct actie ondernemen op de dag van de ziekmelding. Welke keuze u ook maakt, wij staan als arbodienst voor u klaar, persoonlijk en betrokken.

Een arbodienst die zorgt voor een eectieve en betrokken begeleiding bij verzuim scheelt u tijd en geld. Bij Ontzorgdesk draait het om persoonlijk contact en korte lijnen. Wij kennen onze klanten en kunnen hiernaar handelen. Dat scheelt tijd en zorgt voor een soepeler verloop van verzuimmanagement wat zich terugverdient.

Waarom Ontzorgdesk?

  • Zorgt ervoor dat een zieke medewerker zo snel als mogelijk weer aan het werk gaat.
  • Helpt bij verzuimbegeleiding en maakt het u makkelijk. U heeft 1 aanspreekpunt.
  • Helpt kosten van verzuim zo laag mogelijk te krijgen.
  • Zorgt ervoor dat u aan uw wettelijke verplichting voldoet rondom loondoorbetaling en re-integratie.
  • Voorkomt boetes van het UWV. Wij zorgen ervoor dat het traject op de juiste wijze doorlopen wordt.
  • Vraagt aandacht voor preventieve maatregelen op grond van de RIE of PAGO/PMO

WELKE VORM VAN VERZUIMBEGELEIDING PAST HET BESTE BIJ UW ORGANISATIE?

Gezonde medewerkers dragen bij aan een gezonde organisatie. Meer weten wat in uw situatie het beste is? Neem vrijblijvend
contact met ons op!

Binnen OZD bieden wij ook andere diensten aan. Hiertoe bent u absoluut niet verplicht maar het biedt wel kansen en rust. Een
heel groot voordeel van samenwerken met OZD Personeel is dat wij de kennis en informatie binnen onze organisatie kunnen
delen en bundelen. Hierdoor kunnen wij snel schakelen en problemen voorkomen. Onze salarisadministrateurs en -adviseurs
worden dan bijgestaan door specialisten op het gebied van ziekteverzuim, arbodienstverlening, arbeidsrecht, loonbelasting/sociale verzekeringen en HR. Zo bieden wij een totaalservice op het gebied van personeel en salarissen.

Verzekering
Consultancy

Leer ons kennen

Wij kunnen u geheel ontzorgen op het gebied van uw personeel en de zorgen die u heeft om uw personeel grotendeels overnemen.

Ontzorgdesk: uw partner in verzuim en inkomen!